NeuroLog

Even voorstellen

Lesley Vercauteren

imageMijn naam is Lesley Vercauteren en ik ben sinds 2009 actief als logopedist in mijn zelfstandige praktijk NeuroLog (neuro-logopedie) te Antwerpen en Stekene.

In 2009 ben ik afgestudeerd in de opleiding Logopedie-Audiologie en combineerde aanvankelijk de praktijk met werk binnen een acute ziekenhuissetting (ZNA Antwerpen): Neurologie/Neurochirurgie – N.K.O – Revalidatie. Hier is een bijzondere interesse gegroeid voor de behandeling van volwassenen met verworven taal-, spraak- en slikstoornissen t.g.v. een hersenletsel en stem- en slikstoornissen bij neus-keel-ooraandoeningen en hoofd/halschirurgie. Ik heb me hier gedurende 3 jaar verder in gespecialiseerd in het postgraduaat NTSS (Neurologische Taal- en Spraakstoornissen) aan Artevelde Hogeschool, Gent. Verder volgde ik het Postgraduaat Stem (Thomas More, Antwerpen) om me wetenschappelijk en praktisch verder te bekwamen in stemtherapie en -pedagogie. Zo behandel ik naast de organische ook functionele stemstoornissen en begeleid ik beroepssprekers. Als Mimetherapeut ten slotte (Mimetherapie – UMC Radboud, Nijmegen) houd ik me bezig met diagnostiek en behandeling van perifere aangezichtsverlamming in een post-acute en post-chirurgische fase.

Mijn werk als logopedist is louter gericht op onderzoek en behandeling bij volwassenen. Momenteel combineer ik nog steeds de ambulante praktijk met revalidatie binnen verschillende instellingen in het Waasland en Antwerpen. Ik behandel de patiënten aan huis, om zo een schakel te zijn in hun revalidatie en integratie in hun directe leefomgeving maar u kan tevens terecht in de praktijk die gelegen is te Stekene.

Shanna Persoone

Logopedist - NeuroLogMijn naam is Shanna Persoone en ik ben sinds 2017 actief als logopediste in de zelfstandige praktijk Neurolog (neuro-logopedie) te Antwerpen.

In 2015 studeerde ik af als logopediste aan de Universiteit van Gent. Hier behaalde ik mijn bachelor- en masterdiploma in de Audiologische en Logopedische Wetenschappen. Tijdens mijn studies liep ik stage in een ziekenhuis en twee woon-zorgcentra in de regio Antwerpen-Mechelen en schreef ik een masterproef over taal en spraakproblemen bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Hierdoor is een bijzondere interesse gegroeid voor de behandeling van volwassenen met verworven taal- , spraak-, stem- en slikstoornissen t.g.v. een hersenletsel, chronische ziekte, e.d. Ik begon met werken in een zelfstandige praktijk gecombineerd met werk in diverse ziekenhuizen (Emmaus Mechelen-Duffel). Sinds 2016 werk ik binnen een acute ziekenhuissetting (Imelda Ziekenhuis Bonheiden): Stroke-Unit – Neurologie – Neurorevalidatie – Geriatrie. Dit combineer ik met mijn werk als zelfstandig logopediste bij Neurolog.

Mijn interesse voor spraak, taal, stem en slikken blijft groeien waardoor ik me continu bijschool. Zo rondde ik het Postgraduaat Stem (Thomas More Antwerpen) in 2018 met succes af en startte ik in september 2018 met het tweejarig Postgraduaat Neurogene Communicatiestoornissen (Artevelde Hogeschool Gent).

Mijn werk als logopediste is louter gericht op onderzoek en behandeling bij volwassenen.

Karen Peeters

imageMijn naam is Karen Peeters en ik ben sinds begin 2018 werkzaam als logopediste in de zelfstandige praktijk NeuroLog te Antwerpen.

In 2016 studeerde ik af aan de Universiteit Gent als logopediste. Tijdens mijn opleiding raakte ik geboeid door de werking van de stem waardoor ik in mijn masterproef het effect van enkele stemtechnieken op de kwaliteit van de stem onderzocht. Daarnaast liep ik onder andere stage in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen waar mijn interesse in het werken met volwassenen met verworven spraak-, taal-, stem- en slikstoornissen gewekt werd.

Na mijn afstuderen begon ik te werken in een zelfstandige praktijk gecombineerd met een opleiding tot leerkracht Nederlands voor anderstaligen. Na enkele maanden in het onderwijs te hebben vertoefd, werk ik sinds begin 2018 voltijds als zelfstandig logopediste bij NeuroLog.

Als logopedist geloof ik sterk in levenslang leren en vind ik het belangrijk om me verder te specialiseren. Mijn interesse in de neurologopedie is in de loop van de tijd zodanig gegroeid dat ik op dit moment het tweejarige postgraduaat neurogene communicatiestoornissen volg.

Mijn werk als logopediste is louter gericht op onderzoek en behandeling bij volwassenen.

Copyright © 2019 NeuroLog | Designed by Steven Heyndrickx | Theme by Colorlib | Powered by WordPress