NeuroLog

Even voorstellen

Lesley Vercauteren

Mijn naam is Lesley Vercauteren en ik ben sinds 2009 actief als logopedist in mijn zelfstandige praktijk NeuroLog (neuro-logopedie) te Antwerpen en Stekene.

imageIn 2009 ben ik afgestudeerd in de opleiding Logopedie-Audiologie en combineerde aanvankelijk de praktijk met werk binnen een acute ziekenhuissetting (ZNA Antwerpen) : Neurologie/Neurochirurgie – N.K.O – Revalidatie.

Hier is een bijzondere interesse gegroeid voor de behandeling van volwassenen met verworven taal-, spraak- en slikstoornissen t.g.v. een hersenletsel en stem- en slikstoornissen bij neus-keel-ooraandoeningen en hoofd/halschirurgie. Ik heb me hier gedurende 3 jaar verder in gespecialiseerd in het postgraduaat NTSS (Neurologische Taal- en Spraakstoornissen) aan Artevelde Hogeschool, Gent.

Verder volgde ik het Postgraduaat Stem (Thomas More, Antwerpen) om me wetenschappelijk en praktisch verder te bekwamen in stemtherapie –en pedagogie. Zo behandel ik naast de organische ook functionele stemstoornissen en begeleid ik beroepssprekers.

Als Mimetherapeut ten slotte (Mimetherapie – UMC Radboud, Nijmegen) hou ik me bezig met diagnostiek en behandeling van perifere aangezichtsverlamming in een post-acute en post-chirurgische fase.

Mijn werk als logopedist is louter gericht op onderzoek en behandeling bij volwassenen.

Momenteel combineer ik nog steeds de ambulante praktijk met revalidatie binnen verschillende instellingen in het Waasland en Antwerpen. Ik behandel de patiënten aan huis, om zo een schakel te zijn in hun revalidatie en integratie in hun directe leefomgeving maar u kan tevens terecht in de praktijk die gelegen is te Stekene.

Shanna Persoone

Mijn naam is Shanna Persoone en ik ben sinds 2017 actief als logopediste in de zelfstandige praktijk Neurolog (neuro-logopedie) te Antwerpen.

In 2015 studeerde ik af als logopediste aan de Logopedist - NeuroLogUniversiteit van Gent. Hier behaalde ik mijn bachelor en masterdiploma in de Audiologische en Logopedische Wetenschappen. Tijdens mijn studies liep ik stage in een ziekenhuis en twee woon- zorgcentra in de regio Antwerpen-Mechelen en schreef ik een masterproef over taal en spraakproblemen bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Hierdoor is een bijzondere interesse gegroeid voor de behandeling van volwassenen met verworven taal- , spraak-, stem- en slikstoornissen t.g.v. een hersenletstel, chronische ziekte, e.d. .

Ik begon met werken in een zelfstandige praktijk gecombineerd met werk in diverse ziekenhuizen (Emmaus Mechelen-Duffel). Sinds 2016 werk ik binnen een acute ziekenhuissetting (Imelda Ziekenhuis Bonheiden): Stroke-Unit – Neurologie – Neurorevalidatie – Geriatrie. Dit combineer ik met mijn werk als zelfstandig logopediste bij Neurolog.

Mijn interesse voor spraak, taal,stem en slikken blijft groeien waardoor ik me continu bijschool.

Mijn werk als logopediste is louter gericht op onderzoek en behandeling bij volwassenen.

Copyright © 2018 NeuroLog | Designed by Steven Heyndrickx | Theme by Colorlib | Powered by WordPress