NeuroLog

Terugbetaling

Conventie

Ik ben een geconventioneerde logopedist. D.w.z. dat de tarieven die ik hanteer wettelijk bepaald zijn door het RIZIV, en waarvoor een tussenkomst verleend wordt door uw mutualiteit.

Verhoogde tegemoetkoming

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg.

Dit geldt voor :

  • gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden
  • langdurig werklozen (minstens twaalf maanden werkloos)
  • eenoudergezinnen
  • ambtenaren die langer dan een jaar in disponibiliteit zijn wegens ziekte
  • personen met een handicap
  • verblijvenden in BelgiĆ« vanaf 65 jaar
  • religieuzen vanaf de pensioenleeftijd
  • kinderen met een erkenning van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent
  • personen die bepaalde uitkeringen krijgen

Vraag informatie aan uw ziekenfonds!

 

Copyright © 2018 NeuroLog | Designed by Steven Heyndrickx | Theme by Colorlib | Powered by WordPress