NeuroLog

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis, die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het centrale of perifere zenuwstelsel. Hierdoor functioneren de spieren die u nodig heeft voor het slikken, de ademhaling, de stemgeving, en de articulatie onvoldoende.

Mogelijke oorzaken van dysartrie :

 • Een CVA (CerebroVasculair Accident) – herseninfarct/hersenbloeding.
 • Een ongeval (trauma)
 • Een hersentumor
 • Een zenuwziekte (ALS/MS/..)
 • Andere neurologische aandoeningen zoals Ziekte van Parkinson.
 • Een infectie die een aangezichtsverlamming veroorzaakt.

Kenmerken van dysartrie

 • Gestoorde of algehele verzwakking van de articulatie
 • Gestoorde resonantie (nasaliteit)
 • Gestoorde ademhaling
 • Gestoorde stemgeving (heesheid – tremor – …)
 • Gestoorde prosodie (intonatie – spreektempo – klemtonen …)
 • Bijkomende slikstoornissen

Naargelang de symptomen en de etiologie van de dysartrie kunnen verschillende soorten dysartrie onderscheiden worden.

 •  Unilaterale Upper Motor Neuron dysartrie
 • Spastische dysartrie
 • Slappe dysartrie
 • Spastisch- Slappe dysartrie
 • Hyperkinetische dysartrie
 • Hypokinetische dysartrie
 • Atactische dysartrie

Bij een dysartrie door een beroerte (CVA) is er vaak sprake van een verlamming van de onderste gelaatshelft (één zijde) van het aangezicht, waardoor de mimiek verandert, slikstoornissen kunnen optreden en de articulatie beïnvloed wordt.

Wat doet een logopedist?

De logopedist onderzoekt de motoriek en sensibiliteit van de orale/faryngeale structuren, en het aangezicht, en beoordeelt de verschillende aspecten van de spraak. Zonodig wordt ook de slikfunctie geëvalueerd. Er wordt een behandelplan opgesteld naar de gestoorde functies.

Het doel van de behandeling is het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid. U leert zo goed mogelijk gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden door zoveel mogelijk te compenseren. De behandeling zal zich richten op:

 • Uw lichaamshouding en ademhaling
 • De mondmotoriek
 • De stemgeving
 • De uitspraak

Dysartrie

 


Getuigenissen dysartrie  (bron: Artevelde Hogeschool)

Copyright © 2018 NeuroLog | Designed by Steven Heyndrickx | Theme by Colorlib | Powered by WordPress