Groepssessies

Onze groepssessies 'Praatgraag!'

In de werking NeuroLog(opedie) worden groepssessies Afasie en Dysartrie georganiseerd waarbij we ons richten op communicatie in een bredere sociale context. Therapie op stoornis (of functie-) gericht niveau, focust zich op herstel van de verworven taal -en spraakstoornissen. Therapie op activiteiten- en participatieniveau richt zich op het hernemen van de (premorbide) activiteiten en maatschappelijke integratie van de client. Deze therapievorm wint aan belang in de revalidatie- en de chronische fase van het herstelproces.

Met de afasiegroep en de dysartriegroep vormen we een hechte groep, waar individuele participatie in groep beoogd wordt, samen oefenen, vertellen, luisteren, participeren. Wekelijks komen de groepen samen, het is een eerste stap naar het transmuraal hernemen van je communicatieve (on)afhankelijke functioneren.

Locatie:
NeuroLog – Medipraktijk
Prins Boudewijnlaan 37, 2600 Berchem

Wanneer?
Afasiegroep: Elke week op maandagvoormiddag
Dysartriegroep: Elke week op maandagnamiddag

Neurolog - Scrabble
'Je kan een mens niets leren, je kan hem enkel helpen om het in zichzelf te vinden'
Galileo Galilei
Interesse in onze praatgroep? Wens je meer informatie?
Neem vandaag nog contact met ons op