Onze specialisaties

NeuroLog specialiseert zich in een aantal stoornissen

Wat zijn deze stoornissen nu juist?
Hoe kan je ze herkennen en wat kunnen wij voor u betekenen?

Afasie
(verworven taalstoornissen)

Afasie is een verworven taalstoornis t.g.v. een hersenletsel in de linker hersenhelft waardoor er moeilijkheden zijn met het uiten en/of begrijpen van taal.

Cognitieve revalidatie
na hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een verworven hersenletsel waardoor degeneratie van het hersenweefsel optreedt. Cognitieve stoornissen kunnen hier een gevolg van zijn.

Dysartrie
(verworven spraakstoornissen)

Dysartrie is een spraakstoornis, waarbij de spieren die u nodig heeft voor de aansturing van o.a. de ademhaling, de stemgeving en de articulatie onvoldoende functioneren.

Dysfagie
(slikstoornissen)

Wanneer er in het samenspel van de slikmechanismen iets fout gaat, dan kan men zich verslikken. Het daarbij horende hoesten zijn de bekendste vormen van slikstoornissen of dysfagie.

Hoofd- en halsoncologie

We gebruiken de term hoofd- en halsoncologie voor kankertumoren die ontstaan in de hoofd- en halsregio met invloed op de spraak en het slikken. Ontdek hier onze verschillende behandelingen.

Neurodegeneratieve
aandoeningen

Neurodegeneratieve aandoeningen zijn degeneratieve aandoeningen van de hersenen en het zenuwstelsel o.a. M.S., ziekte van Parkinson, A.L.S. etc.


Chronische hoest

Chronisch refractaire hoest is een zeldzame conditie waarin hoesten resistent tegen medische behandeling optreedt, gedurende een langere periode.


Stemstoornissen

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, omvang en het volume van de stem.

Mimetherapie – Perifere
aangezichtsverlamming

Perifere aangezichtsverlamming is een volledige of gedeeltelijke verlamming van de aangezichtsmusculatuur door een functiestoornis van de aangezichtszenuw die we manueel behandelen via mimetherapie.


Spraakapraxie

Spraakapraxie is een spraakstoornis ten gevolge van een hersenletsel waarbij het programmeren van de spraak wordt verstoord. Iemand met spraakapraxie worstelt zo met de uitspraak van klanken en woorden.

Aërofagie en
Supragastrisch boeren

Bij luchtslikken ofwel aërofagie wordt er tijdens het eten en drinken lucht meegeslikt. Deze lucht hoopt zich vervolgens op in uw maag en geeft een opgeblazen gevoel, last van boeren en/of winderigheid.
NeuroLog - praktijk - berchem praktijk
Ontdek onze groepssessies 'PraatGraag!'

In onze praktijk te Berchem worden elke week verschillende groepssessies georganiseerd waarbij we ons richten op communicatie in een bredere sociale context…

Wens je meer info over onze honoraria, tarieven en tegemoetkomingen?