Honoraria

Honoraria, tarieven en tegemoetkomingen

Opstart logopedie

Na de aanmelding volgt er eerst een anamnesegesprek, waarin informatie wordt verleend over het logopedische onderzoek en de eventuele opstart van therapie. Er wordt tevens zoveel mogelijk informatie verzameld betreffende de aanmeldingsklacht. Voorschriften en verslagen kunnen worden bezorgd en besproken. Het anamnesegesprek duurt standaard 30 minuten.

Na het anamnesegesprek volgt het logopedisch onderzoek en wordt er een logopedisch bilan opgemaakt dat zal worden voorgelegd aan uw behandelend geneesheer. Indien therapie wordt opgestart, zal het therapieplan en de therapiefrequentie tevens worden vastgelegd.

Het anamnesegesprek, het logopedisch onderzoek en het opmaken van het bilan wordt per 30 minuten terugbetaald en dit met een maximum van 5 x 30 minuten.

Indien er een goedkeuring volgt van de mutualiteit worden de sessies logopedie terugvergoed volgens onderstaand terugbetalingsschema.

Wij zijn een gedeconventioneerde praktijk en hanteren vanaf 1 april 2024 volgende tarieven:

Behandeling

Gewone verzekerde
Honorarium
Gewone verzekerde
Terugbetaling
Intake en Aanvangsbilan
per 30’
48,00 EUR

26,44 EUR

Intake gesprek
Chronische hoest / Supragastisch boeren
45′-60′
70, 00 EUR

0,00 EUR

Evolutiebilan
70,00 EUR
30,38 EUR
Tussentijds verslag
40,00 EUR
0,00 EUR
Individuele sessie
per 30’
40,00 EUR

22,98 EUR

Individuele sessie
Chronische hoest / Supragastisch boeren
per 30′
50, 00 EUR

0,00 EUR

Individuele sessie
per 60’
80,00 EUR

46,20 EUR

Groepsessie
per 30’
22,00 EUR

11,71 EUR

Tussentijds verslag: 40,00 EUR.

Voor huisbezoeken wordt er een bijkomend (forfaitair) tarief aangerekend van 8,50 EUR die de verplaatsingstijd -en verplaatsingsonkosten dekken. Deze wordt vooralsnog niet terugbetaald door het ziekenfonds, u kan deze onkosten met uw factuur wel indienen bij uw hospitalisatieverzekering na hospitalisatie of bij ernstige ziekte/aandoening. In bepaalde gevallen kan een derdebetalersregeling uitgewerkt worden.

Verhoogde tegemoetkoming:

Mensen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming, en betalen vervolgens minder voor gezondheidszorgen (vraag informatie aan uw ziekenfonds).

Dit geldt voor :

  • gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden
  • langdurig werklozen (minstens twaalf maanden werkloos)
  • eenoudergezinnen
  • ambtenaren die langer dan een jaar in disponibiliteit zijn wegens ziekte
  • personen met een handicap
  • verblijvenden in België vanaf 65 jaar
  • religieuzen vanaf de pensioenleeftijd
  • kinderen met een erkenning van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent
  • personen die bepaalde uitkeringen krijgen.
Behandeling

Verhoogde tegemoetkoming
Honorarium
Verhoogde tegemoetkoming
Terugbetaling
Eigen aandeel
Remgeld
Intake en Aanvangsbilan
per 30’
42,75 EUR

39,75 EUR

3,00 EUR

Evolutiebilan
51,50 EUR
47,00 EUR
4,50 EUR
Individuele sessie
per 30’
36,14 EUR

34,14 EUR

2,00 EUR

Individuele sessie
per 60’
72,59 EUR

68,09 EUR

4,50 EUR

Groepsessie
per 30’
18,61 EUR

17,61 EUR

1,00 EUR

Derdebetalersregeling:

In bepaalde gevallen kan een derdebetalersregeling met uw mutualiteit overeengekomen worden.
Vraag ernaar indien u hiervan wenst gebruik te maken.

Hospitalisatieverzekering:

U kan een dossier aanvragen bij uw hospitalisatieverzekering indien u gehospitaliseerd bent voor de aanvang van de ambulante therapie, of indien u lijdt aan een chronische ziekteaandoening (A.L.S., M.S., ..). Informeer hiervoor zeker bij uw verzekeraar. U krijgt dan mogelijks het remgeld + de verplaatsingsvergoeding terugbetaald.

Niet tijdig annuleren van de therapie:

Indien de afgesproken therapiesessie niet kan doorgaan door persoonlijke omstandigheden, gelieve dit ten minste 24u op voorhand te melden. Indien dit niet gebeurt, zal de therapie aangerekend worden. Bij ziekte kan u verontschuldigd worden.

Wens je een consultatie of liever een huisbezoek?
Maak dan vandaag nog een afspraak