Honoraria

Honoraria, tarieven en tegemoetkomingen

Wij zijn een gedeconventioneerde praktijk en hanteren vanaf 1 januari 2023 volgende tarieven:

Behandeling

Gewone verzekerde
Honorarium
Gewone verzekerde
Remgeld
Verhoogde tegemoetkoming
Honorarium
Verhoogde tegemoetkoming
Remgeld
Aanvangsbilan
per 30’
48,00 EUR

12,75 EUR

42,75 EUR

3,00 EUR

Evolutiebilan
70,00 EUR
29,50 EUR
51,50 EUR
4,50 EUR
Individuele sessie
per 30’
40,00 EUR

9,36 EUR

36,14 EUR

2,00 EUR

Individuele sessie
per 60’
80,00 EUR

18,05 EUR

72,59 EUR

4,50 EUR

Intake chronische hoest
45′-60′
70, 00 EUR

Geen terugbetaling vanuit het RIZIV

Behandeling
chronische hoest
per 30′
50, 00 EUR

Geen terugbetaling vanuit het RIZIV

Groepsessie
per 30’
22,00 EUR

6,39 EUR

18,61 EUR

1,00 EUR

Tussentijds verslag: 40,00 EUR.

Voor huisbezoeken wordt er een bijkomend (forfaitair) tarief aangerekend van 8,50 EUR die de verplaatsingstijd -en verplaatsingsonkosten dekken. Deze wordt vooralsnog niet terugbetaald door het ziekenfonds, u kan deze onkosten met uw factuur wel indienen bij uw hospitalisatieverzekering na hospitalisatie of bij ernstige ziekte/aandoening. In bepaalde gevallen kan een derdebetalersregeling uitgewerkt worden.

Verhoogde tegemoetkoming:

Mensen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming, en betalen vervolgens minder voor gezondheidszorgen (vraag informatie aan uw ziekenfonds).

Dit geldt voor :

  • gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden
  • langdurig werklozen (minstens twaalf maanden werkloos)
  • eenoudergezinnen
  • ambtenaren die langer dan een jaar in disponibiliteit zijn wegens ziekte
  • personen met een handicap
  • verblijvenden in België vanaf 65 jaar
  • religieuzen vanaf de pensioenleeftijd
  • kinderen met een erkenning van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent
  • personen die bepaalde uitkeringen krijgen.
Derdebetalersregeling:

In bepaalde gevallen kan een derdebetalersregeling met uw mutualiteit overeengekomen worden. Vraag ernaar indien u hiervan wenst gebruik te maken.

Hospitalisatieverzekering:

U kan een dossier aanvragen bij uw hospitalisatieverzekering indien u gehospitaliseerd bent voor de aanvang van de ambulante therapie, of indien u lijdt aan een chronische ziekteaandoening (A.L.S., M.S., ..). Informeer hiervoor zeker bij uw verzekeraar. U krijgt dan mogelijks het remgeld + de verplaatsingsvergoeding terugbetaald.

Niet tijdig annuleren van de therapie:

Indien de afgesproken therapiesessie niet kan doorgaan door persoonlijke omstandigheden, gelieve dit ten minste 24u op voorhand te melden. Indien dit niet gebeurt, zal de therapie aangerekend worden.
Bij ziekte kan u verontschuldigd worden.

Wens je een consultatie of liever een huisbezoek?
Maak dan vandaag nog een afspraak