Honoraria

Honoraria, tarieven en tegemoetkomingen

Onze praktijk is geconventioneerd, hierdoor zullen alle behandelingen getarifieerd worden aan de vastgestelde honoraria volgens het RIZIV waardoor deze zal vergoed worden onder de normale terugbetalingsvoorwaarden.

Behandeling
Honorarium
Gewone verzekerde
Terugbetaling

Remgeld
Verhoogde tegemoetkoming
Terugbetaling

Remgeld
Aanvangsbilan
per 30’
32,83 EUR

25,33 EUR

7,50 EUR

29,83 EUR

3,00 EUR

Evolutiebilan
46,80 EUR
35,80 EUR
11,00 EUR
42,30 EUR
4,50 EUR
Individuele sessie
per 30’
26,50 EUR

21,00 EUR

5,50 EUR

24,50 EUR

2,00 EUR

Individuele sessie
per 60’
53,22 EUR

42,22 EUR

11,00 EUR

48,72 EUR

4,50 EUR

Groepsessie
per 30’
12,39 EUR

9,39 EUR

3,00 EUR

11,39 EUR

1,00 EUR

Voor huisbezoeken wordt er een bijkomend (forfaitair) tarief aangerekend van 8,00 EUR die de verplaatsingstijd -en verplaatsingsonkosten dekken. Deze wordt vooralsnog niet terugbetaald door het ziekenfonds, u kan deze onkosten met uw factuur wel indienen bij uw hospitalisatieverzekering na hospitalisatie of bij ernstige ziekte/aandoening. In bepaalde gevallen kan een derdebetalersregeling uitgewerkt worden.

Verhoogde tegemoetkoming:

Mensen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming, en betalen vervolgens minder voor gezondheidszorgen.

Dit geldt voor :

 • gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden
 • langdurig werklozen (minstens twaalf maanden werkloos)
 • eenoudergezinnen
 • ambtenaren die langer dan een jaar in disponibiliteit zijn wegens ziekte
 • personen met een handicap
 • verblijvenden in België vanaf 65 jaar
 • religieuzen vanaf de pensioenleeftijd
 • kinderen met een erkenning van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent
 • personen die bepaalde uitkeringen krijgen.

  Vraag informatie aan uw ziekenfonds!
Wens je een consultatie of liever een huisbezoek?
Maak dan vandaag nog een afspraak