Wie zijn we

NeuroLog - teamfotos - Lesley

Lesley Vercauteren

Mijn naam is Lesley Vercauteren en ik ben logopedist en praktijkcoördinator van NeuroLog.

In 2009 ben ik afgestudeerd in de opleiding Logopedie-Audiologie te Antwerpen en combineerde aanvankelijk de praktijk met werk binnen een ziekenhuissetting (ZNA Antwerpen): acute neurologie/neurochirurgie – N.K.O – neurorevalidatie. Hier is een bijzondere interesse gegroeid voor de behandeling van volwassenen met verworven taal-, spraak- en slikstoornissen t.g.v. een hersenletsel en stem- en slikstoornissen bij neus-keel-ooraandoeningen en hoofd-halschirurgie. Ik heb me hier gedurende 3 jaar verder in gespecialiseerd in het postgraduaat Neurologische Taal- en Spraakstoornissen (Artevelde Hogeschool, Gent, 2012).

Verder volgde ik het Postgraduaat Stem (Thomas More, Antwerpen, 2015) en de cursus Manuele Technieken bij dysfonie (Thomas More, Antwerpen, 2022) om me wetenschappelijk en praktisch verder te bekwamen in stemtherapie en -pedagogie. Zo behandel ik naast de organische ook functionele stemstoornissen en begeleid ik beroepssprekers.

Tevens kan u bij mij terecht voor de behandeling van chronische refractaire hoestklachten volgens de SPEICH-C methode (Vertigan et al.) (Isala, Zwolle, 2022), de behandeling van respiratoire dysfunctie in kader van neuromusculaire aandoeningen (ALS, MSA,..), de behandeling van EILO (Exercised-Induced Laryngeal Obstruction ) (o.a. bij sporters) en de aanpak van supragastrisch boeren en aërofagie.

Als Mimetherapeut (UMC Radboud, Nijmegen, 2016) hou ik me bezig met diagnostiek en behandeling van perifere aangezichtsverlamming in een post-acute en post-chirurgische fase.

Mijn werk als logopedist is louter gericht op onderzoek en behandeling bij volwassenen. Momenteel combineer ik nog steeds de ambulante praktijk met revalidatie binnen verschillende instellingen in het Waasland en Antwerpen. Ik behandel de patiënten aan huis, om zo een schakel te zijn in hun revalidatie en integratie in hun directe leefomgeving maar u kan tevens ook terecht in de praktijk die gelegen is te Stekene of Berchem.

'In de moeilijkheid ligt de mogelijkheid besloten'
Albert Einstein
NeuroLog - teamfotos - Emma

Emma Borghs

Mijn naam is Emma Borghs en ik ben sinds 2020 actief als logopedist in de zelfstandige praktijk NeuroLog (Neuro-Logopedie) regio Antwerpen.

In 2018 studeerde ik af in de opleiding Logopedie-Audiologie aan de KU Leuven. Vanwege mijn enorme interesse in de behandeling van slikstoornissen, besloot ik me verder te verdiepen in dit vakgebied en heb ik aansluitend aan mijn logopedische opleiding de graad van master in deglutologie behaald in 2019. Gedurende dat jaar verwierf ik een brede kennis over slik- en voedingsproblemen bij patiënten van alle leeftijden. Mijn interesse voor deze populatie heeft me hier gebracht.

Het is mijn ambitie en passie om volwassene met een neurologische stoornis optimaal te revalideren. Zowel veilig eten en drinken als een goede communicatie geven een onnoemelijke meerwaarde aan de levenskwaliteit. Daarvoor zet ik me dan ook 100% in. Samen bekijken we welke weg we bewandelen naar een succesvolle revalidatie. De interactie met de patiënten en hun omgeving en de evolutie naar een betere levenskwaliteit geven me een enorme voldoening.

In 2022 behaalde ik het getuigschrift van het postgraduaat Neurologische Communicatiestoornissen.

Heb je een vraag? Wens je meer informatie?
Wij helpen je graag verder.
NeuroLog - teamfotos - Kirsten

Kirsten De Smet

Mijn naam is Kirsten De Smet en ik ben sinds 2021 actief als logopedist in de zelfstandige praktijk NeuroLog (Neuro-Logopedie) regio Antwerpen.

In 2018 studeerde ik als logopedist af aan de KU Leuven. Omdat ik graag kennis overdraag, volgde ik nadien nog een bijkomende lerarenopleiding aan de KU Leuven. Tijdens mijn opleiding logopedie ontwikkelde ik een bijzondere interesse in het behandelen van volwassen met verworven taal-, spraak- en slikstoornissen t.g.v. een hersenletsel. Sindsdien bouwde ik hierin reeds ervaring op in een acute ziekenhuissetting (UZA) en een revalidatiesetting (AZ Monica Antwerpen – Deurne). Momenteel combineer ik de praktijk met werk binnen een acute ziekenhuissetting (UZA): Neurologie/Neurochirurgie – N.K.O. – Revalidatie waarbij ik naast verworven taal-, spraak- en slikstoornissen ook stem- en slikstoornissen bij neus-keel-ooraandoeningen en hoofd/hals chirurgie behandel.

Vertrekkend vanuit mijn passie en gesterkt door mijn ervaring, streef ik steeds een optimale revalidatie na in samenspraak met de patiënt en zijn omgeving.

Momenteel volg ik het postgraduaat neurologische taal-en spraakstoornissen om me verder te bekwamen tot neurologopedist.

'Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst,
want daarin ben ik van plan te leven.'
Albert Einstein
NeuroLog - teamfotos - Asmita

Asmita Upadhyaya

Mijn naam is Asmita Upadhyaya en ik ben actief als zelfstandig logopediste in de praktijk NeuroLog regio Antwerpen.

Ik studeerde af in 2020 als Bachelor in de logopedie te Gent. Vanwege mijn enorme interesse in neurologie volgde ik nadien het postgraduaat Interdisciplinaire neurorevalidatie aan de Universiteit van Gent. Hier heb ik mij verdiept in niet-aangeboren hersenletsels, de ziekte van Parkinson, dementiebeelden (De ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, jongdementie,…) en neuromusculaire aandoeningen (ALS, CP, MS,…).

Verder volgde ik de opleiding mimetherapie aan de Arteveldehogeschool te Gent om mij te bekwamen als mimetherapeut. Zo help ik mensen met een perifere aangezichtsverlamming graag vooruit.

Het is mijn passie om volwassenen met een neurologische stoornis zo goed mogelijk te helpen in hun revalidatie van de spraak en taal. Ik stel mijn behandelingen steeds op basis van de recenste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast blijf ik op de hoogte van de nieuwste technologieën die de behandeling kunnen ondersteunen. Ik volg op regelmatige basis bijscholingen en studiedagen in binnen- en buitenland.

Consultaties kunnen plaatsvinden in het Nederlands of in het Engels.

Wij volgen met het gehele team geregeld cursussen, bijscholingen en postgraduaten om onze kennis up-to-date te houden, ons wetenschappelijk verder te verdiepen en praktisch verder te bekwamen in de meest recente evoluties binnen de logopedische wetenschap, gebaseerd op de principes van evidence-based handelen.