Onze specialisaties:
Stemstoornissen

Stemstoornissen

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. Bij patiënten met een stemstoornis is het stemgeluid hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid, valt de stem weg of slaat ze over. Veel of lang praten lukt meestal niet en zingen al helemaal niet. Er kan sprake zijn van keelpijn, keelschrapen, hoesten en een vermoeid gevoel in de keel. Ook kunnen er klachten zijn met betrekking tot de ademing. Wanneer de klachten langer dan twee weken aanhouden, is een afspraak met de neus-keel-oorarts wenselijk.

stemstoornissen

Mogelijke oorzaken van Stemstoornissen

Stemstoornissen zijn in te delen in twee groepen :

 • Organische stemstoornissen
  – Primair organische stemstoornissen door uiteenlopende inwendige en uitwendige oorzaken (bv.endocriene veranderingen, larynxtumor, stembandparalyse)
  – Secundair organische stemstoornissen door weefselstructuurveranderingen t.g.v. verkeerd stemgebruik, overbelasting of stemmisbruik. (bv. stembandknobbels, stembandoedeem, chronische hyperplastische laryngitis)
  .
 • Functionele (niet-organische) stemstoornissen
  Het stemorgaan is niet beschadigd, maar wordt verkeerd gebruikt, misbruikt of overbelast. Als dit langdurig aanhoudt, kan het stemorgaan beschadigd worden en kan er een organisch letsel optreden.

Symptomen van Stemstoornissen

 • Heesheid (langer dan 2-3 weken)
 • Pijn in de keel t.g.v. spreken
 • Snel vermoeid zijn door spreken
 • Wegvallen van de stem
 • Keelschrapen
 • Drukkend gevoel in de keel (globusgevoel)
 • Klachten van benauwdheid tijdens het spreken
 • Niet meer kunnen roepen of zingen
 • Stemdaling of –stijging
 • Stemzwakte, geringe draagkracht van de stem

Onderzoek bij Stemstoornissen

De onderzoeken bij stemproblemen bestaan uit een standaard NKO-onderzoek, een laryngovideostroboscopie (beeldvorming van de stembanden) en een klinisch stemonderzoek door de logopedist (perceptuele beoordeling, fonetogram, akoestische en aërodynamische metingen) om de stemfuncties in kaart te brengen.

Onze behandelingen bij Stemstoornissen

Afhankelijk van de diagnose kan de behandeling bestaan uit logopedie, medicijnen, een chirurgische ingreep of een combinatie hiervan. Heelkundige ingrepen zijn geschikt om afwijkingen aan de stembanden te verhelpen (poliepen, cystes, knobbeltjes,..) of om problemen met stembandsluiting te verhelpen (bv. bij stembandverlamming). De logopedische behandeling is erop gericht om de stemkwaliteit te verbeteren door oefeningen en zo de belasting van het stemapparaat te vrijwaren.

Wat doet een logopedist?

In de logopedische therapie werken we aan stemhygiëne en werken we naar het herstel van een goed evenwicht tussen lichaamshouding, ademdruk en ademsteun, stembandsluiting en articulatie. We streven naar een optimaal stemgeluid en naar een economische manier van omgaan met uw stem.

Keer terug naar ons overzicht
Lees meer over onze specialisatie