Onze specialisaties:
Chronische hoest

Chronisch refractaire hoest

Recentelijk hebben wij ons verder bekwaamd in de logopedische behandeling van chronisch refractaire hoest (RUCC- Refractory Unexplained Chronic Cough)’.

Chronisch refractaire hoest is een zeldzame (ong. 20% van de gevallen bij chronische hoest) conditie waarin hoesten (met of zonder gerelateerde medische aandoening), resistent tegen medische behandeling, optreedt, gedurende een langere periode.

Logopedische behandeling is erop gericht de patient te informeren (werking van ademhaling, hoe wordt een hoest uitgelokt en instandgehouden,..), laryngeale irritatie te reduceren, en de willekeurige controle over die hoest te vergroten. Het is dus een gedragsmatige behandeling gericht om de symptomen te verlichten en het laryngeaal comfort te vergroten.
Doorverwijzing voor therapie rond chronische hoestklachten dient steeds te gebeuren door uw behandelend geneesheer.

NeuroLog - specialisaties - Chronische hoest
Keer terug naar ons overzicht
Lees meer over onze specialisatie