Onze specialisaties:
Chronische hoest

Chronisch refractaire hoest

Chronisch refractaire hoest is een zeldzame (ong. 20% van de gevallen bij chronische hoest) conditie waarin hoesten (met of zonder gerelateerde medische aandoening), resistent tegen medische behandeling, optreedt, gedurende een langere periode (>8 weken).

Deze hoest kan ontstaan zijn, of getriggerd worden vanuit een medische conditie, maar kan ook instandgehouden worden doordat de hoest een gedragsgestuurd patroon is geworden, mede door overprikkeling van het zenuwstelsel.

In de afgelopen jaren is door middel van wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat logopedische behandeling bij patiënten met chronische hoestklachten kan leiden tot een vermindering van hoestklachten.

Wij hebben ons bekwaamd in de logopedische behandeling van chronisch refractaire hoest aan de hand van de Speich-C methode (Vertigan et al.). Deze methode is erop gericht de patiënt te informeren (hoe ontstaat hoest en hoe wordt deze instandgehouden?), laryngeale irritatie te reduceren, en de willekeurige controle over die hoest te vergroten aan de hand van hoestcontroletechnieken.

Het is dus een gedragsmatige behandeling gericht om de symptomen te verlichten en het laryngeaal comfort te vergroten. Doorverwijzing voor chronische hoest gebeurt best met een grondige anamnese van je behandelende arts.

NeuroLog - specialisaties - Chronische hoest
Keer terug naar ons overzicht
Lees meer over onze specialisatie