Onze specialisaties:
Dysfagie

Dysfagie of Slik stoornissen

Wanneer er in het samenspel van de slikmechanismen iets fout gaat, dan kan men zich verslikken. Verslikken en het daarbij horende hoesten is de bekendste vorm van slikstoornissen of dysfagie. Dysfagie kan ook voorkomen in problemen met oraal en faryngeaal transport, sensibiliteitsstoornissen, cognitieve problemen,.. al naargelang de oorzaak.

presbyfagie

Neurologische slikproblemen

Patiënten die een beroerte (CVA) hebben doorgemaakt hebben in het algemeen veel problemen met dunvloeibaar voedsel en/of drinken. Door verlies van gevoel achterin de keel, veranderde reflexen en door mogelijks opgetreden verlammingen is de coördinatie tussen het slikken en het afsluiten van de luchtpijp verstoord en is er kans op verslikken. Een ander probleem kan zijn dat er door een aangezichtsverlamming de lippen niet goed meer sluiten of dat er door een verlamming van de tongspieren de voedselbrok niet meer goed kan worden gecontroleerd of getransporteerd, er blijven resten in de mond achter.

Andere neurologische oorzaken van slikproblemen kunnen spierziekten zijn, waardoor er door algehele spierzwakte moeite is met kauwen, en moeite om achterin de keel de voedselbrok naar de slokdarm te stuwen.

Oncologische stoornissen

Door operaties in het hoofd- halsgebied kunnen problemen optreden met slikken door een verminderde spierfunctie of door een probleem met de bezenuwing. Ook na radiotherapie kunnen er slikstoornissen optreden, aangezien de spieren stijf en ongevoelig worden.

Presbyfagie

Presbyfagie is de term voor slikstoornissen als gevolg van (normale) veroudering. Ouderdom komt met gebreken en wat betreft het slikken houdt dit in dat spieren minder krachtig en goed functioneren, waardoor het gehele slikproces langzamer verloopt. Ook de reflexen vertragen en de sensibiliteit neemt af. Ouderen hebben vaak meer problemen met dunne dranken (vertraagde slikreflex) en harde consistenties (krachtsvermindering om te kauwen). Chronologisch is er een groot risico op ondervoeding bij ouderen indien er een slikproblematiek aanwezig is

Slikproblemen door structurele oorzaken

Door structurele veranderingen aan het strottenhoofd of de slokdarm kunnen er eveneens slikstoornissen ontstaan. Wanneer de bovenste slokdarmsfincter zich niet voldoende ontspant, kan de voedselbrok niet doorgeslikt worden. Bij structurele problemen aan de slokdarmwand –of musculatuur kan voeding ook worden teruggegeven.

Wat doet een logopedist?

De logopedist doet een klinisch onderzoek van de orale structuren, de reflexen, de sensibiliteit en de slikfunctie. Er wordt een behandelplan opgesteld met gerichte oefeningen met betrekking tot het trainen van de gestoorde functie(s). Dit kunnen bijvoorbeeld oefeningen zijn naar het verbeteren van de mondmotoriek (functies van lippen – tong – verhemelte) voor een betere bolusvorming en -transport. Er kan geoefend worden op de slikinzet, er kunnen compensatietechnieken en manoeuvres aangeleerd worden waardoor de slikproblemen verbeteren en het risico op verslikken vermindert.

De logopedist kan eveneens de consistenties van eten en drinken veranderen (bv. indikken van dun vloeibare consistenties) en hulpmiddelen aanreiken.

Keer terug naar ons overzicht
Lees meer over onze specialisatie