Onze specialisaties:
Afasie

Afasie

Afasie is een verworven taalstoornis t.g.v. een hersenletsel in de linker hersenhelft. We spreken van afasie wanneer er door een hersenletsel moeilijkheden zijn met het uiten en/of begrijpen van taal. Ook lezen/schrijven kan hierbij gestoord zijn. Afasie komt voor in verschillende uitingsvormen afhankelijk van de omvang en de lesielocalisatie.

Bijna altijd is er na het ontstaan van afasie enig spontaan herstel mogelijk, helaas herstelt een afasie bijna nooit volledig.

Afasie - Neurolog

Mogelijke oorzaken van afasie

 • Een CVA (CerebroVasculair Accident) (herseninfarct of hersenbloeding)
 • Een ongeval (trauma)
 • Een hersentumor
 • Een ontsteking in de hersenen
 • Een neurodegeneratieve aandoening (progressief)

Kenmerken van afasie

Een afasiepatiënt kan moeite hebben met het spreken, door het niet kunnen vinden van de juiste woorden, moeilijkheden om woorden en zinnen te vormen, door woorden met elkaar te verwisselen, zich te verspreken, enz.

Daarnaast zijn er patiënten die wel vloeiend spreken, maar juist problemen hebben met het begrijpen van mondelinge en/of schriftelijke taal. Er zijn dus verschillende uitingsvormen van afasie, die a.d.h.v. symptomen en lesielocalisatie kunnen onderscheiden worden.

Types afasie

 • Motorische afasie (afasie van Broca)
 • Sensorische afasie (afasie van Wernicke)
 • Conductieafasie
 • Transcorticaal motore/sensore afasie
 • Anomische afasie
 • Gemengde afasie
 • Globale afasie

Wat doet een logopedist?

De logopedist doet een (uitgebreid) taalonderzoek. Hierbij wordt het functioneren van de patiënt op expressief en receptief vlak onderzocht.

Op basis van de resultaten stelt de logopedist een logopedische diagnose en een behandelplan op. De resultaten van het onderzoek en het behandelplan worden besproken met de arts, de patiënt en zijn omgeving.

De logopedist helpt de patiënt zijn communicatie te verbeteren door gerichte therapie voor de gestoorde functies, passend bij de wensen en de behoeften van de patiënt. Indien nodig helpt de logopedist met het vinden van een passend communicatiehulpmiddel.

Keer terug naar ons overzicht
Lees meer over onze specialisatie