Onze specialisaties:
Hoofd- en Hals Oncologie

Hoofd- en Hals Oncologie (kanker)

We gebruiken de term hoofd-halskanker voor tumoren die ontstaan in de bovenste lucht-en spijswegen : de mondholte (lippen, tong, tandvlees, wangslijmvlies, mondbodem en gehemelte), de neus (huid, binnenkant van de neus, neusholte of de sinussen), de keelholte (hypofarynx) , het slokdarmhoofd (farynx, bovenste deel van het spijsverteringskanaal tussen mondholte en slokdarm), en het strottenhoofd (de larynx) met stembanden. Hoofd -en halskankers kunnen ook ontstaan in de speekselklieren in het bovenste deel van de nek.

hoofd- en hals- oncologie

Symptonen van Hoofd- en Hals Oncologie

De volgende klachten kunnen wijzen op een tumor in de mond- keel- of neusholte :

 • Een niet-genezende zweer of wond
 • Aanhoudende keelpijn
 • Problemen bij het slikken
 • Bloedingen in mond of neus
 • Een slecht ruikende adem
 • Gevoel van brok in de keel
 • Verminderde beweeglijkheid van de tong of mondopening
 • Een zwelling in de hals
 • Gezwel of knobbeltje in de mond
 • Nek-, oor-, keel-, tand- of hoofdpijn

Bij strottenhoofdkanker kunnen volgende klachten voorkomen :

 • Aanhoudende heesheid
 • Keelklachten (pijn bij slikken, droge keel,..)
 • Hoestklachten
 • Uitstralende pijn vanuit de keel naar het oor
 • Kortademigheid
 • Veel slijmen in de keel

Onderzoeken bij Hoofd- en Hals Oncologie

De neus-keel-oorarts of kaakchirurg onderzoekt gericht de mond-, neus- en keelholte. Er wordt een endoscopie gedaan waarbij men de binnenkant van deze structuren ook grondig kan onderzoeken. Als de diagnose hoofd-halskanker wordt gesteld, kunnen nog andere onderzoeken volgen om de grootte van de tumor en eventuele uitzaaiingen vast te stellen. (röntgenfoto’s, echografie,..)

Aan de hand van de beschreven onderzoeken kan de arts het stadium van de ziekte vaststellen (TNM code). Hij houdt daarbij rekening met de grootte van de tumor en eventuele doorgroei in het omringende weefsel (T = tumor), de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren (N = noduli) en/of organen elders in het lichaam (M=metastasen)

Behandeling bij Hoofd- en Hals Oncologie

Bij de standaardbehandeling van hoofd-halstumoren houdt men rekening met de plaats waar de tumor zich bevindt, de grootte van de tumor en de algemene toestand van de patiënt. Voor strottenhoofdkanker komt radiotherapie op de eerste plaats (al dan niet in combinatie met chemotherapie) en chirurgie op de tweede plaats. Voor de andere hoofd-halskankers is de meest toegepaste behandeling chirurgie, eventueel gevolgd door radiotherapie, al dan niet gecombineerd met chemotherapie voor gevorderde tumoren. Deze curatieve behandeling is gericht op genezing van de patiënt.

Bij een uitgezaaide hoofd-halskanker zal een palliatieve of niet-curatieve behandeling voorgesteld worden. Het doel hierbij is om de ziekte zo ver mogelijk terug te doen dringen en zo lang mogelijk onder controle te houden om de overleving en levenskwaliteit zoveel mogelijk te verlengen en verbeteren.

De behandeling van kanker in het hoofd-halsgebied kan behoorlijk ingrijpend zijn, want ze kan ademhaling, spreken, eten en drinken beïnvloeden en mogelijks ook zichtbare gevolgen hebben in de hals en in het gezicht. De behandeling van hoofd-halstumoren is daarom erg complex en vraagt een gespecialiseerde aanpak van een multidisciplinair team.

Wat doet een logopedist?

Revalidatie is een belangrijk aspect in de behandeling van hoofd-halskanker.

Chirurgie in het neus-, keel- en oorgebied kan leiden tot functionele problemen betreffende het slikken en het spreken. De logopedist werkt op verwijzing van de arts, en zal pre- en/of postoperatief ingrijpen op de fysieke en functionele veranderingen die hebben plaatsgevonden. De mondmotorische functies, de orale en faryngeale structuren, de spraak en de slikfunctie worden grondig geëvalueerd. Er wordt een behandelingsplan opgemaakt, afgestemd op de mogelijkheden van de patiënt. De logopedist kan helpen om het spreken en het slikken te verbeteren door intensieve oefentherapie (fysiologie) of door compensatiegericht te werken. Voor patiënten met een tracheacanule wordt er advies en gerichte oefentherapie gegeven naar spraak -en slikmogelijkheden. De logopedist werkt in teamverband met een kinesist en een diëtist om ook het voedingspatroon te optimaliseren. Er wordt ook grondig samengewerkt met de hoofd-halschirurg en NKO-arts.

Keer terug naar ons overzicht
Lees meer over onze specialisatie